MISJA FIRMY

1. Zapewnienie jednostkom sektora finansów publicznych przestrzegania przepisów prawa  z zakresu finansów i rachunkowości.
2. Pomoc w organizacji rzetelnego i racjonalnego systemu zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych.
3. Eliminacja powstałych nieprawidłowości, monitorowanie potencjalnych zagrożeń i ich definiowanie.
4. Przygotowanie jednostek sektora finansów publicznych do przeprowadzanych kontroli organów do tego uprawnionych z zakresu finansów i rachunkowości.
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych w sposób rzetelny, umożliwiający racjonalną generację zysków.
6. Stworzenie komfortu dla przedsiębiorcy w procesie realizacji swojej działalności poprzez przejęcie i wyłączenie z zakresu absorbowania efektywnego czasu na wypracowywanie zysków.